Đại hội CBCNVC


Đại hội Cán Bộ Công Nhân Viên Chức Năm Học 2019-2020


Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2019


Tổng kết Năm học 2019-2020


Lễ Ra Trường Niên khóa 2016-2020


Đoàn thể


Giao lưu vời đoàn giáo dục New Zealand


Giao lưu Bendemeer Secondary School Singapore


Khai giảng


Khai giảng năm học 2018 - 2019


Khai Giảng Năm Học 2019-2020


88