Chào mừng bạn đến với website THCS Minh Đức

Hiệu trưởng

TRẦN THÚY AN
TRẦN THÚY AN

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Email liên lạc: thuyan@minhducq1.edu.vn

Phó Hiệu trưởng

TRẦN MINH THÀNH
TRẦN MINH THÀNH

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Email liên lạc: minhthanh@minhducq1.edu.vn

BÙI ĐĂNG CHÂU
BÙI ĐĂNG CHÂU

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Email liên lạc: buidangchau@minhducq1.edu.vn

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích