Chào mừng bạn đến với website THCS Minh Đức

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Nghị Định Về Công Tác Văn Thư

(Tải File đính kèm)

30/2020/NĐ-CPLuật 19-06-2020
2 Quyết định số 2499/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6,8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm

(Tải File đính kèm)

2499/QĐ-BGDĐTLuật 20-11-2019
3 V/v thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố

(Tải File đính kèm)

2313/UBND-NVLuật 15-10-2018
4 Tủ sách pháp luật  Luật 24-11-2015
5 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Luật số: 80/2015/QH13Luật 13-09-2015
6 Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của UBND TPHCM về hủy bỏ Điều 5 Quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên đải bàn TPHCM bàn hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND TPHCM

(Tải File đính kèm)

1844/QĐ-UBNDLuật 10-06-2015
7 Quy đinh về dạy thêm, học thêm

(Tải File đính kèm)

17/2012/TT-BGDĐTLuật 18-05-2015
8 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06/6/2014 của UBND TPHCM về ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn TPHCM.

(Tải File đính kèm)

21/2014/QĐ-UBNDLuật 19-10-2014
9 Văn bản số 3097/GDĐT-TrH ngày 05/9/2014 của SGD ĐT về việc tổ chức dạy thêm học thêm trong các trường THCS và THPT thuộc địa bàn TPHCM.

(Tải File đính kèm)

3097/GDĐT-TrHLuật 20-09-2014
10 Luật Lao động

(Tải File đính kèm)

10/2012/QH13Luật 18-06-2012
11 Luật Khiếu nại

(Tải File đính kèm)

02/2011/QH13Luật 11-11-2011
12 Luật Viên chức

(Tải File đính kèm)

58/2010/QH12Luật 15-11-2010
13 Luật Giáo dục

(Tải File đính kèm)

38/2005/QH11Luật 01-01-2006

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích